Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu- Mała gastronomia Huczwice

Ogłoszenie


Informujemy o przetargu pisemnym, ofertowym, nieograniczonym na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród w miejscowości Huczwice z przeznaczeniem na cele prowadzenia małej gastronomii z posadowieniem nietrwale
związanej z gruntem kuchni polowej i przenośnej toalety.

 

 

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.