Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu- Mała gastronomia Łopienka

Ogłoszenie


Informujemy o przetargu pisemnym, ofertowym, nieograniczonym na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród w miejscowości Łopienka z przeznaczeniem na cele prowadzenia małej gastronomii z posadowieniem nietrwale
związanej z gruntem kuchni polowej, przenośnej toalety i namiotu.

 

 

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.