Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu- Parking Łopienka

Ogłoszenie


Informujemy o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród w miejscowości Łopienka z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu z możliwością posadowienia obiektów nietrwale związanych z gruntem (np. przyczepy lub wiaty).

 

 

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.