Aktualności Aktualności

Jesienne porządki w rezerwacie „Gołoborze”

Zakończono prace w rezerwacie „Gołoborze” położonym w zasięgu popularnej wśród turystów Doliny Rabskiego Potoku (m. Rabe, gm. Baligród).

Przez około miesiąc trwały zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie „Gołoborze” położonym na trenie Nadleśnictwa Baligród w leśnictwie Czarne (m. Rabe, gm. Baligród). Prace były finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Działania ochrony czynnej w rezerwatach województwa podkarpackiego”, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            W ramach realizacji projektu na powierzchni ok. 3 ha wykonano zabiegi polegające na odkrzaczeniu rumowiska skalnego z nalotów i odrośli gatunków lekkonasiennych takich jak brzoza, osika, wierzba, sosna, świerk. Pozyskany materiał został wyniesiony poza obszar rezerwatu. Udrożniona również została ścieżka dydaktyczna prowadząca do fragmentu gołoborza położonego od strony północnej. Wycięto naloty i podrosty jodłowe i świerkowe rosnące wprost na ścieżce, usunięto drzewa zagrażające (suche, obumarłe, pochylone) oraz przecięto drzewa leżące, które uległy złamaniu w ostatnim miesiącu. Odsłonięte zostały także tablice informacyjne i urzędowe. Warto podkreślić, że był to kolejny taki zabieg. Poprzednie miały miejsce w 2015 i 2011 roku.

            Rezerwat z uwagi na łatwy dostęp z udostępnionej drogi leśnej stanowi atrakcję turystyczną cieszącą się dużym powodzeniem. Przez rezerwat przebiega krótka ścieżka dydaktyczna oznaczona kolorem niebieskim, na którą można wejść od strony wiaty turystycznej i wjazdu do pobliskiego kamieniołomu (tu należy zachować ostrożność), lub od strony ujęcia wody mineralnej (przejście tymczasowo niedostępne – trwają prace związane z naprawą kładki). Pozostała część rezerwatu jest niedostępna dla zwiedzających i obowiązuje tu zakaz wstępu. Również z uwagi na prowadzone prace w pobliskim kamieniołomie zwanym „grubym”, wejście drogą od strony południowej jest niemożliwe.

            Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 4 rezerwaty: „Cisy na Górze Jawor”, „Woronikówka”, „Sine Wiry” (fragment) oraz rezerwat „Gołoborze". Utworzony on ostał w 1969 roku i zajmuje powierzchnię 13,90 ha. Ochroną objęte są tu najniżej położone w Karpatach pola rumowisk skalnych. W otoczeniu gołoborzy wykształcają się różne fazy sukcesji roślinności. Rezerwat jest polem badawczym dla lichenologów, gdyż na skałach można zaobserwować wiele gatunków porostów, które są typowe w Bieszczadach dla gołoborzy powyżej górnej granicy lasu. Z ciekawych i wizualnie atrakcyjnych porostów można dostrzec chrobotek najeżony, chrobotek palczasty, chrobotek koralkowy, chrobotek reniferowy oraz charakterystyczny wzorzec geograficzny. Dla zwiedzających interesujące mogą okazać się również poduszki mchów tj. torfowce, płonniki i wątrobowców, rosnące tuż przy ścieżce, czy mieniące się w słońcu skały (piaskowce) przepojone krzemionką. Zdarza się, że pod nogami  można znaleźć prawdziwy kryształ górski z podwójną piramidką, zwany w tym regionie „diamentem marmaroskim”. Ścieżka wyposażona została w dwie tablice tematyczne z których można dowiedzieć się więcej informacji nt. samego gołoborza, ale także roli martwego drewna i procesów zachodzących w rezerwacie jak np. sukcesji wtórnej (np. wkraczaniu drzew).

            Z uwagi na specyfikę podłoża, ścieżka jest kamienista i może stanowić trudność dla osób o ograniczeniach ruchowych. Na trasie ścieżki znajdują się również kamienne schody. Należy zachować ostrożność zwłaszcza podczas opadów deszczu lub śniegu, gdyż łatwo o poślizgnięcie się na mokrych lub oblodzonych kamieniach. Ścieżka jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pamiętajmy również o tym, aby nie schodzić ze ścieżki w poszukiwaniu chociażby grzybów, gdyż działania takie są objęte zakazami zgodnie z zapisami art.14 ustawy z 16 kwietnia 204 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z  2020 r. poz. 55, 471, 1378).

 

Więcej na temat rezerwatów na terenie Podkarpacia można znaleźć na stronie http://rzeszow.rdos.gov.pl/ lub obejrzeć na https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/rzeszow/przyroda-i-ekologia/lesne-rezerwaty-podkarpacia/wideo/goloborze/6816113

 

 

 

Tekst: Ewa Wydrzyńska-Scelina

Zdjęcia: Marcin Scelina, Bogusław Prystasz, Bartłomiej Brzeziński