Asset Publisher Asset Publisher

„Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”

 

Znamy się nie tylko z widzenia …

 

W ubiegły czwartek Nadleśnictwo Baligród wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ciepły Wiatr” miało okazję świętować ponad 10-letnią współpracę. W Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Caritas” zgromadziło się około 200 osób, aby wspólnie przeżywać jubileusz.

 

„Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” to inicjatywa, która odbywa się już od kilku lat i jest dobrze znana w regionie. Tegoroczne wydarzenie było o tyle odmienne, że mieliśmy okazję do świętowania 10-letniej współpracy ze Stowarzyszenie „Ciepły Wiatr”. Z tej okazji przybyło wielu znamienitych gości m.in. poseł na Sejm RP  - Bogdan Rzońca, starosta Powiatu Leskiego  - Andrzej Olesiuk, dyrektor PFRON o/Rzeszów  - Maciej Szymański oraz przedstawiciele gmin, nadleśnictw oraz placówek oświatowych w tym Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Należy podkreślić, że wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Marka Kuchcińskiego  oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie  - Grażyny Zagrobelnej.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, po której uczestnicy przeszli do auli, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie. Po krótkim wstępie opisującym cel spotkania oraz przywitaniu gości nastąpiła część artystyczna. Recytacja wierszy w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lesku pobudziła wyobraźnię słuchaczy. Prezentacja filmu przybliżyła specyfikę pracy  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku oraz współpracy z Nadleśnictwem przez minione 10 lat.  Podniosłą atmosferę wywołało wręczenie  statuetek „Przyjaciela Szkoły”, dla osób wspierających Ośrodek oraz Stowarzyszenie. Z rąk Pani Doroty Gier Dyrektor SOSW w Lesku przekazano 6 statuetek
m.in. dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko Zbigniewa Pawłowskiego. Szczególnym wyróżnieniem było przyznanie statuetki za całokształt współpracy dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród Wojciecha Głuszko oraz współpracowników.

Po występach artystycznych przygotowanych przez ośrodki: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Huzelach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowosiółkach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku oraz zaproszony Zespół „Leskowianie”,  rozpoczęła się część integracyjna.

Upamiętniając ten dzień, wspólnie z Dyrektor RDLP w Krośnie Grażyną Zagrobelną, Starostą Powiatu Leskiego Andrzejem Olesiukiem, Dyrektorem Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego „Caritas”
 ks. Bogdanem Janikiem, księdzem prałatem Mieczysławem Bąkiem oraz uczestnikami wspólnie posadzono „drzewo przyjaciół”, które ma symbolizować współpracę wszystkich instytucji na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Integralną częścią wydarzenia była konferencja z udziałem zaproszonych gości oraz rodziców borykających się z wieloma problemami dnia codziennego. Głośno mówiono o problemie dalszej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w sytuacjach, gdy zabraknie opiekunów prawnych. Mówiono o problemie z jakim mają do czynienia podopieczni w momencie opuszczenia murów Ośrodków Szkolno-Terapeutycznych, gdzie dalej trafiają, jak są postrzegane przez społeczeństwo, jakie są bariery.

Jako Nadleśnictwo od lat kierujemy swoje działania w stronę okolicznych ośrodków, domów samopomocy, stowarzyszeń skupiających rodziny borykające się z problemem niepełnosprawności. Obecnie trwają starania o stworzenie na terenie Nadleśnictwa miejsca do wypoczynku przystosowanego dla osób z niepełnosprawności i ich rodzin. Głównym celem jest udostępnienie takich miejsc, alby stworzyć „las bez barier”, gdzie można dotknąć, poczuć, posmakować.

 

Relację z wydarzenia można znaleźć na łamach Tygodnika Sanockiego oraz na stronie internetowej https://tygodniksanocki.pl/2019/05/11/tolerancja-wiele-sie-o-niej-mowi/

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłą atmosferę!

 

 

 

Tekst: Ewa Wydrzyńska-Scelina

Zdjęcia: Paweł Lewandowski, Ewa Wydrzyńska-Scelina