Asset Publisher Asset Publisher

Czuwaj Dla Ziemi

Harcerze wspólnie z leśnikami podjęli wyzwanie w ramach ogólnopolskiej akcji o charakterze edukacyjnym i w minioną sobotę posprzątali Dolinę Rabskiego Potoku oraz inne miejsca w lesie.

 

Akcja "Czuwaj dla Ziemi" to ogólnopolska inicjatywa harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. 2 Bieszczadzka Drużyna Harcerska podjęła to wyzwanie współnie z leśnikami z Baligrodu. Przemierzając kilometry ścieżek i dróg wzdłuż Doliny Rabskiego Potoku oraz miejsca newralgiczne jak np. składy drewna w pobliżu dróg publicznych, zebrano i przesegregowano łącznie 17 worków odpadów. Niektóre z odpadów jak się okazało nie zostały pozostawione przez turystów, co niestety świadczy o nadal niskiej świadomości i braku odpowiedzialności społecznej za miejsca w kórym mieszkamy. Dlatego podejmowanie tego typu wyzwań kształtuje postawę i nawyki. Dla zuchów i harcerzy to również przygoda przy zdobywaniu skautowych odznak.

Zaangażowanym w akcję zuchom, harcerzom a także rodzicom, kórzy czynnie wsparli te działania serdecznie dziękujemy. 

 

Dodatkowe informacje znaleźć można tu:

Szczegóły na stronie: http://czuwamdlaziemi.pl/
Wszystkie bieżące informacje na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/419558242467121

 

Opracowanie:

Ewa Wydrzyńska-Scelina

Fotografie:

Jowita Kmiecik

Filip Stelmach

Emilia Słota