Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - Cel rekreacyjny

Ogłoszenie

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród

ogłasza o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zawarcie umowy dzierżawy, nieruchomości w miejscowości Jabłonki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Baligród,  z przeznaczeniem na cel rekreacyjny.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Baligród, Ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród, pokój sala narad,

w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 12:00.

Szczegóły w załącznikach poniżej. 

 

 

Wojciech Głuszko

Nadleśniczy
 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej