Asset Publisher Asset Publisher

W cztery strony świata.

W cztery strony świata.

Pod takim hasłem odbyło się 10 września br. kolejne spotkanie w ramach „Ścieżki Zdrowia”. Organizatorzy Nadleśnictwo Baligród oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w siedzibą w Nowosiółkach gościło w Dolinie Rabskiego Potoku uczestników 4 placówek z terenu Podkarpacia. 

 

Organizacja wydarzenia „Ścieżka Zdrowia” przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowosiółkach ma już kilkuletnią tradycję. Wydarzenie to na stałe wpisało się w harmonogram działań edukacyjno-promocyjnych nadleśnictwa. Tegoroczna V edycja, której realizacja stanęła pod znakiem zapytania z uwagi

 na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID 19, była realizowana w myśl zasad sanitarnych i z dużą dozą niepewności, czy wszyscy zaproszeni goście będą brali udział w wydarzeniu. . Ostatecznie udział w wydarzeniu wzięło ok 100 osób – kierowników ośrodków i uczestników z 5 placówek położonych na terenie woj. podkarpackiego: Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Nowosiółkach (współorganizator), ŚDS w Zagórzu,

 ŚDS Wilcza Wola -Spie, ŚDS Wolica, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Progres” z Sanoka. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele: Nadl. Lesko – Nadleśniczy Zbigniew Pawłowski, przedstawiciel Rady Gminy Baligród

 a zarazem wiceprezes Stowarzyszenia „Nasze Dzieci Nasza Gmina” - Małgorzata Putyra, dziennikarka „Tygodnika Sanockiego” Lidia Tul-Chmielewska. 

          Nadrzędnym celem organizacji V edycji wydarzenia było przybliżenie środowiska leśników oraz ich działań w kontekście udostępniania obiektów,
 ale również bogatej oferty edukacyjnej przygotowanej przez Lasy Państwowe, a także zwrócenie uwagi na walory zdrowotne i terapeutyczne jakie posiada las.

          Ideą organizacji wydarzenia była również odpowiedź Lasów Państwowych na rosnące zainteresowanie osób z niepełnosprawnościami pracą leśnika nie tylko

w teorii, ale przede wszystkim w praktycznym wymiarze. Wieloletnia współpraca oparta na realizacji wielu inicjatyw (np. Sprzątanie Świata, Dzień Drzewa) zdaniem terapeutów przynosi pozytywne skutki w relacjach natura-człowiek. Informacja ta jest często podkreślana przez opiekunów ośrodków.

          Wydarzenie miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Baligród w leśnictwie Czarne na obszarze tzw. Doliny Rabskiego Potoku, gdzie umiejscowione są obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne w tym utwardzone ścieżki edukacyjne i wiele innych atrakcji. Rozpoczęcie wydarzenia miało miejsce przy wiacie turystycznej. Wszystkich uczestników przywitali wspólnie organizatorzy tj. Edyta Wasylewicz - dyrektor ŚDS

 w Nowosiółkach wraz z Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród  - Wojciech Głuszko.

Uczestnicy i zaproszeni goście otrzymali również praktyczne upominki zakupione dzięki dofinansowaniu przez CILP.

          Kolejnym punktem wydarzenia była wędrówka po Rabskiej Dolinie. W tym celu uczestników podzielono na grupy wg. przynależności do ośrodka. Każda grupa miała do dyspozycji leśnika - przewodnika. Wędrówka, tak jak hasło wydarzenia, odbyła się w 4 kierunkach, a dokładnie, odbyło się przejście do kamieniołomu „grubego”

i rezerwatu „Gołoborze”, ścieżką geologiczną do kamieniołomu „drobnego”, ścieżką utwardzoną w kierunku łąk porośniętych zimowitem jesiennym oraz ścieżką utwardzoną - fragment „Kamienna Góra” przez unikatowy w skali Bieszczadów bór jodłowo-świerkowy porastający gołoborza Łuski Bystrego. Uczestnicy podczas wędrówki mogli zapoznać się z aspektami gospodarki leśnej w kontekście ochrony przyrody, ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych, a także geologii terenu.

          Po ponad godzinnym marszu wszyscy ponownie spotkali się przy wiacie na wspólnym posiłku, po którym miał miejsce kolejny punkt programu czyli „Jak drwal

 z leśnikiem” – pokaz ścinki i legalizacji drewna. Ta część wydarzenia również wywołała ogromne emocje oraz zainteresowanie uczestników. Całe postępowanie, czyli podjęcie decyzji o wycince konkretnego drzewa, szacunki brakarskie, przygotowanie stanowiska oraz przeprowadzenie ścinki zgodnie z zasadami BHP,

 a także legalizacja drewna przez leśniczego i kontrola takiego sortymentu, zostały opatrzone komentarzem inżyniera nadzoru Teodora Fursa. Po emocjach związanych ze ścinką przyszedł czas na zabawę. W tym celu przygotowano bardzo proste zabawy polegające na „toczeniu wałka” na czas oraz sprawdzenie celności uczestników. Zabawy te miały na celu integrację uczestników i leśników. W pogodnej atmosferze ducha i ciała wydarzenie dobiegło końca.

Dziękujemy Pani Lidii Chmielewskiej –Tul za przygotowanie obszernego artykułu z tegorocznego wydarzenia. Artykuł dostępny jest na stronie Tygodnika Sanockiego

https://tygodniksanocki.pl/2020/09/14/odbyla-sie-v-edycja-sciezki-zdrowia-w-cztery-strony-swiata/

Współorganizatorom, uczestnikom i zaproszonym gościom, a także ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia.

 

Tekst: Ewa Wydrzyńska-Scelina

Zdjęcia: Kajetan Duell, Ewa Wydrzyńska-Scelina, Lidia Tul-Chmielewska