Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000 - Flora

Na stronie prezentujemy rośliny priorytetowe dla obszarów sieci NATURA 2000 oraz wskaźnikowe dla różnych typów siedlisk przyrodniczych, występujące lub mogące potencjalnie występować na terenie Nadleśnictwa Baligród.

Stwierdzenia występowania poszczególnych gatunków można odnotowywać, na kartach obserwacji, które są do pobrania w biurze nadleśnictwa oraz w załącznikach poniżej.
Na kartach należy odnotowywać wszystkie zaobserwowane gatunki priorytetowe, wskaźnikowe dla poszczególnych typów siedlisk Natura 2000, ujęte w Czerwonej Księdze Roślin, objęte ochroną prawną i endemiczne dla obszaru Bieszczadów. Wypełnione karty obserwacji roślin lub siedlisk z dokładnym opisem lokalizacji należy dostarczyć do biura nadleśnictwa. W sezonie wegetacyjnym informacje zostaną zweryfikowane w ramach prac inwentaryzacyjnych w terenie.
Zapraszamy do współpracy miłośników przyrody i pasjonatów, których wiadomości mogą wzbogacić naszą wiedzę o walorach przyrodniczych nadleśnictwa.
 
       Do gatunków priorytetowych należą:

    Widłoząb zielony (Dicranum viride) – gatunek leśny, występujący w   miejscach ocienionych, najczęściej na pniach buków, rzadziej na piaskowcach;
    Sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus) – gatunek światłolubny, rosnący na torfowiskach niskich i przejściowych, młakach i turzycowiskach.

       Niektóre z prezentowanych gatunków występują na terenie OSO Bieszczady , ale nie zostały stwierdzone na obszarze Nadleśnictwa Baligród – najczęściej są to gatunki występujące w piętrze połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego lub takie, które można spotkać w sąsiednich nadleśnictwach.
 
Polecane źródła informacji:
1. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., 2003. Rośliny chronione. Multico, Warszawa,
2. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K.(red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
3. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tomy 1-9. 2004. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 4. Kapuściński R., 2004. Ochrona przyrody w lasach. PWRiL, Warszawa.