Asset Publisher Asset Publisher

Cennik na sadzonki 2023 r

Nadleśnictwo Baligród oferuje do sprzedaży sadzonki drzew leśnych.

 

Decyzją nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród z dnia 23 marca 2023 r. oraz anekami nr 1-3 do decyzji nr 5 z dnia 6 kwietnia 2023 r. został wprowadzony cennik na szadzonki drzew leśnych dla odbiorców detalicznych.

 

 

Szczegółowy cennik  dla odbiorców detalicznych, wraz z treścią decyzji oraz aneksów nr 1-3   dostępne są w załączniku.

 


Cennik na surowiec drzewny 2023

Cennik na surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży dla odbiorców detalicznych obowiązujący od 03.07.2023 r.

Decyzją nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród z dnia 03.07.2023 r.  wprowadzono do stosowania cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych.

 

 

 

 

Decyzje oraz załącznik numer 1 do decyzji nr 7 stanowiący cennik do pobrania poniżej.


„ZASADY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH”

„ZASADY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH”

 

 

zakup drewna będzie odbywał się na podstawie poniżej podanych zasad:

 

  1. Klient zainteresowany zakupem drewna kontaktuje się drogą telefoniczną  z  leśnictwem w celu uzyskania informacji o możliwości i zasadach zakupu drewna. Wykaz danych kontaktowych znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

 

  1. Leśniczy pobiera dane od klienta w postaci numeru telefonu koniecznego do kontaktu w sprawie dokonania zapłaty, oraz adresu korespondencyjnego, koniecznego do przesłania  dokumentu zakupu. Powyższe dane są bezwzględnie wymagane. W przypadku braku telefonu lub adresu sprzedaż nie będzie możliwa. Dane mogą być przesłane do leśnictwa również pocztą elektroniczną za zgodą klienta i leśniczego. Ponadto leśniczy informuje, że zapłata za zakupione drewno może być dokonana tylko przelewem elektronicznym na konto Nadleśnictwa, a wydatek drewna nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty oraz wystawieniu dokumentu sprzedaży.

 

  1. Na podstawie Zlecenia księgowość wylicza wartość drewna przedstawionego do sprzedaży i telefonicznie powiadamia klienta o kwocie do dokonania przelewu pieniężnego za  drewno na konto: Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród    Nr konta: Bank BNP Paribas  27 2030 0045 1110 0000 0077 8820           z dopiskiem zapłata za drewno.

 

  1. Oryginał Faktury Nadleśnictwo przesyła na adres klienta podany w Zleceniu.

 

  1. Klient po otrzymaniu faktury lub informacji od leśniczego, ustala miejsce i termin odbioru drewna.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych Kupujących jest Nadleśnictwo Baligród, z siedzibą ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród, reprezentowane przez Nadleśniczego Wojciecha Głuszko.

Z Administratorem można skontaktować się:

- osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Baligród,

- pisemnie, składając wniosek w Sekretariacie Nadleśnictwa lub za pomocą poczty tradycyjnej,

- telefonicznie pod numerem 13 46 57 200,

- za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: baligrod@krosno.lasy.gov.pl.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontakt- iod@comp-net.pl.

 

Dane kontaktowe zawiera poniższa tabela

Leśnictwo 

Leśniczy 

telefon 

e-mail 

Bystre 

Wiesław Skowroński

608 485 325

wieslaw.skowronski@krosno.lasy.gov.pl

Czarne 

Kajetan Duell

608 482 498

kajetan.duell@krosno.lasy.gov.pl

Jabłonki

Jacek Szul

795 421 650

jacek.szul@krosno.lasy.gov.pl

alnica 

Jan Duell

607 554 221

jan.duell@krosno.lasy.gov.pl

Rabe 

Tomasz Kruk

660 732 836

tomasz.kruk@krosno.lasy.gov.pl

Kołonice

Ryszard Wołosz

668 139 202

ryszard.wolosz@krosno.lasy.gov.pl

Roztoki 

Marcin Scelina

885 888 304

marcin.scelina@krosno.lasy.gov.pl

Żernica 

Marek Sawiński

795 418 515

marek.sawinski@krosno.lasy.gov.pl

Bukowiec 

Roman Pasionek

795 419 179

roman.pasionek@krosno.lasy.gov.pl

Górzanka

Wojciech Wronowski

660 732 845

wojtek.wronowski@krosno.lasy.gov.pl

Wola Górzańska 

Wanda Wojtanowska

660 730 784

wanda.wojtanowska@krosno.lasy.gov.pl

Polanki 

Kazimierz Nóżka

660 732 823

kazimierz.nozka@krosno.lasy.gov.pl

Rajskie

Justyna Pączek

728 886 807

justyna.paczek@krosno.lasy.gov.pl

Zawóz

Malwina Kuźmicz

660 732 834

malwina.kuzmicz@krosno.lasy.gov.pl

Szkółki 

Józef Wronowski

608 316 106

jozef.wronowski@krosno.lasy.gov.pl

 

 

Wprowadzone zasady mają na celu maksymalne ograniczenie kontaktu pomiędzy kupującymi drewno i pracownikami nadleśnictwa w celu wyeliminowania zagrożenia epidemiologicznego.  Powyższe zasady będą obowiązywały do odwołania.