Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie dla krajobrazu

Krajobraz jest największym walorem Bieszczadów. To dla niego przyjeżdżają tłumy turystów szukających wytchnienia, dzikości, nierzadko przygody. Widok na „morze lasów” ze szczytu połoniny, wież czy leśnej polany zostaje w pamięci nie jednego piechura. W Internecie znaleźć można wiele definicji krajobrazu, jednak to co je łączy to jego ewolucja. Bowiem gołym okiem możemy dostrzec zmiany chociażby w swoim otoczeniu, gdzie jedne elementy zanikają, inne powstają.

Nadleśnictwo Baligród wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie podjęło działania mające na celu zachowanie elementów zarówno kulturowych jak i przyrodniczych w obrębie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Jednym z pierwszych działań przeprowadzonych na początku czerwca było wykonaniu zabiegów ochrony czynnej na jedynym znanym na terenie nadleśnictwa stanowisku mieczyka dachówkowatego  Gladiolus imbricatus rosnącego na powierzchni 7 arów. Prace te polegały na odkrzaczeniu oraz dwukrotnym wykoszeniu traw i innych dominujących roślin zielnych, monitoringu osobników kwitnących (obserwowano rozwój, zagrożenia, owocowanie osobników, próby dewastacji). Oceniono, że na powierzchni zakwitło w bieżącym roku około 50 osobników tego gatunku. Efekty zabiegów znane będą zapewne za kilka lat. Kolejnym działaniem wspólnym było przeprowadzenie w listopadzie prac porządkowych oraz ogrodzenie cmentarza i miejsca po cerkwi w Jabłonkach – odkrzaczenie terenu, wykonanie konstrukcji oraz stelaża tablicy informacyjnej. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków przyznanych z budżetu Województwa Podkarpackiego na wniosek ZKPK w Krośnie. Ostatnim i najtrudniejszym zadaniem było przywrócenie walorów widokowych w dwóch pasmach górskich. W ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych” w październiku i listopadzie prowadzone były prace polegające na usunięciu drzew i krzewów, koszenie mozaikowe, usunięcie drzew niebezpiecznych przy szlakach turystycznych. Łączna powierzchnia objęta zabiegami wyniosła 4,44 ha i objęła 9 polan śródleśnych położonych przy Głównym Szlaku Beskidzkim (czerwonym) oraz szlaku Baligród –Durna -Łopiennik (niebieskim). To właśnie zadanie z uwagi na charakter terenu, specyfikę zbiorowisk roślinnych oraz zanik gospodarki kulturowej jest najtrudniejsze do zrealizowania, gdyż wykonane prace wymagają ciągłości w odstępach co kilka lat. Coraz rzadziej możemy cieszyć się widokami oraz smakiem borówek zerwanych na leśnej polanie gdzieś w drodze na Wołosań czy Łopiennik, dlatego dzięki takim działaniom wspólnym możemy „powalczyć” o największy walor Bieszczadów, aby zachować go dla przyszłych pokoleń. Taka współpraca na pewno przyniesie korzyści dla wszystkich.

Więcej informacji na temat działań ZKPK w Krośnie można znaleźć na stronie https://parkikrosno.pl/

 

 

Tekst: Ewa Wydrzyńska-Scelina
Zdjęcia: Marcin Scelina, Ewa Wydrzyńska-Scelina