Asset Publisher Asset Publisher

Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej

Nadleśnictwo Baligród realizuje projekt: „Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów NATURA 2000 – Bieszczady

 

Nadleśnictwo Baligród realizuje projekt: „Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów NATURA 2000 – Bieszczady

 

W ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko"

Priorytet: V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

 

Działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów)na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

 

  • 85% dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - V Oś Priorytetowa: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
  • 15% dofinansowania pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem projektu jest ochrona terenów objętych siecią NATURA 2000 – Bieszczady PLC180001, poprzez poprawę sieci szlaków turystycznych, deglomeracje ruchu turystycznego i kierowanie go na tereny atrakcyjne przyrodniczo, ale mniej zagrożone. Ważnym aspektem jest zmiana świadomości zwiedzających przez podnoszenie ich wiedzy o przyrodzie. Teren Nadleśnictwa Baligród charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest również atrakcyjny turystycznie. W celu zminimalizowania wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze podjęto działania mające na celu pogodzenie rekreacji i ochrony przyrody.

 

Projekt zawiera zarówno elementy ochrony czynnej jak i biernej gatunków i siedlisk istotnych dla obszaru Natura 2000. Ochrona czynna realizowana jest m.in. poprzez:

- odkrzaczanie i wykaszanie śródleśnych polan (miejsce żerowania ptaków drapieżnych)

- wykładanie stosów drewna do naturalnego rozkładu (miejsca występowania nadobnicy alpejskiej)

- wywieszanie budek lęgowych

- kanalizację ruchu turystycznego

 

Obiekty infrastruktury turystycznej:

W chwili obecnej zrealizowano następujące zadania:

W Dolinie Łopienki:Parking W Łopience

- na początku zmodernizowanej zielonej ścieżki prowadzącej przez Korabnię do Bukowca powstał parking

Łopieńska Wiata

- przed cerkwią po lewej stronie drogi leśnej powstała niewielka wiata nawiązująca do dawnej karczmy z miejscem na ognisko

-przed deszczem, wiatrem i śniegiem można schronić się w dwóch niewielkich schronach. Jeden zlokalizowany jest przy przełęczy Hyrcza, drugi natomiast na szczycie Korbani, gdzie powstała również wieża widkowa.

 

W Dolinie Rabskiego PotokuŚcieżka w rezerwacie Gołoborze

- zostały zmodernizowane szlaki oraz powstały nowe ścieżki prowadzące przez Jeziorko Bobrowe oraz przez Przełęcz Żebrak na Chryszczatą, do rezerwatu Gołoborze oraz do kapliczki Synarewo.

- powstał parking, drewniana wiata z miejscem na ognisko oraz trzy niewielkie drewniane schrony. Jeden przy ścieżce prowadzącej do kapliczki Synarewo, drugi przy Przełęczy Żebrak, a trzeci na szczycie Chryszczatej.

Platforma widokowa nad Jeziorkiem Bobrowym- nad Jeziorkiem Bobrowym powstała platforma widokowa, która jest dobrym miejscem obserwacji okolicznej przyrody

- została przeprowadzony remont studenckiej Bazy Rabe.

Przy siedzibie Nadleśnictwa Baligród powstała wiata oraz ogród edukacji leśnej.

Projekt obejmuję również remont ścieżki przyrodniczej oraz ścieżki geologicznej w Dolinie Rabskiego potoku. Nadleśnictwo na bieżąco udostępnia informację oraz dokumentacje fotograficzną z postępu zadań realizowanych w ramach projektu na stronie:

https://pl-pl.facebook.com/NadlesnictwoBaligrodLasyPanstwow

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania, komentowania, a latem do zwiedzania powstałych obiektów.