Asset Publisher Asset Publisher

Projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w Nadleśnictwie Baligród

Czas trwania projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.023 r.

Wartość projektu – 642 740,00 zł brutto

Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18

Źródła finansowania:

 1. POIiŚ - 85%
 2. Środki Lasów Państwowych z rezerw funduszu leśnego - 15%

Liczebność żubrów w nadleśnictwie wyniosła:

 • Na początku realizacji projektu – 248 żubrów,
 • Na końcu realizacji projektu – 295 żubrów.

Działania związane z realizacją projektu w Nadleśnictwie  Baligród:

 1. Dokarmianie żubrów - wykładano średnio 100 ton karmy rocznie wg poniższego zestawienia:

 

Lp.

Rodzaj wykładanej karmy

Ilość wyłożonej karmy w latach 2019-2023

1

Buraki cukrowe

325 ton

2

Sianokiszonka

50 ton

3

Granulat

45 ton

4

Sól lizawkowa

25 ton

 

 

 1. Opieka weterynaryjna, polegała m.in. na:
 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia, kondycji stad i pojedynczych osobników poprzez obserwacje żubrów w lesie, na łąkach, grupujących się wokół miejsc dokarmiania, co najmniej 2 razy w miesiącu,
 • wykonaniu parazytologicznych badań rozpoznawczych w szczególności pobieranie i badanie kału żubrów w kierunku endopasożytów,
 • poradnictwie i kontroli żywienia,
 • pobieraniu pośmiertnym od żubrów, prób materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych, genetycznych i innych wg istniejących wskazań
 1. Obsługa i monitoring żubrów – była prowadzona na bieżąco przez pracownika Nadleśnictwa Baligród
 2. Zakup w październiku 2019 r. 1 aparatu fotograficznego i 5 fotopułapek
 3. Remont 2 magazynopaśników i odłowni.

 

Poniżej dokumentacja fotograficzna dotycząca realizacji projektu
w Nadleśnictwie Baligród ( Fot. - archiwum Nadleśnictwa Baligród )

 

Opracował:

Koordynator projektu

Piotr Jachimowski