Asset Publisher Asset Publisher

Kontynuacja ochrony in situ żubra w Polsce – część południowa

Nadleśnictwo Baligród, jako jedno z czterech nadleśnictw bieszczadzkich realizuje w 2014 roku projekt związany z ochroną żubrów pt. „Kontynuacja ochrony in situ żubra w Polsce – część południowa”Projekt (nr POIS.05.01.00-00-353/12) prowadzony jest w ramach działania 5.1 priorytetu V. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi w całym projekcie 975500,00 złotych, natomiast w Nadleśnictwie Baligród 190350,00 złotych.
Projekt realizowany w Nadleśnictwie Baligród finansowany jest przez:
•    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 %,
•    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10 %,
•    Nadleśnictwo Baligród – 5 %.
Projekt przewiduje wykonanie następujących zadań:
1.    Obsługa stada w Nadleśnictwie Baligród,
2.    Udział w monitoringu Nadleśnictwa Baligród - prowadzenie i dokumentowanie obserwacji, zbieranie prób: włosy, tkanki, do analiz parazytologicznych, monitoring genetyczny oraz zbieranie prób z martwych osobników. Zadanie nr 1 i 2 jest realizowane poprzez zatrudnienie na pełny etat pracownika, który 100 % czasu poświęca na projekt.
3.    Koszenie 16 ha łąk śródleśnych w celu poprawy naturalnej bazy żerowej,
4.    Zapewnienie paszy i siana do dokarmiania zimowego żubrów ( łącznie 70 ton, w tym: buraki cukrowe, kukurydza, siano, sól lizawkowa ), dowóz i wykładanie zakupionej karmy, odśnieżanie dróg dojazdowych do miejsc wykładania karmy,
5.    Minimalizacja szkód w lesie, głównie w uprawach i młodnikach poprzez wykładanie granulatu ( 10 ton ) na terenie nadleśnictwa, o składzie zbliżonym do naturalnego: pędy drzew, kora, igliwie, składniki mineralne.   
6.    Koordynacja zadań projektowych w Nadleśnictwie Baligród.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:


Opracował:
Koordynator projektu
Piotr Jachimowski