Web Content Display Web Content Display

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG UDOSTĘPNIONYCH DO RUCHU PUBLICZNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG UDOSTĘPNIONYCH DO RUCHU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród  Zarządzeniem nr 25 z dnia 21 lipca 2021 r. wprowadza do stosowania: Regulamin korzystania z dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Baligród.