Asset Publisher Asset Publisher

DOLINAMI I GÓRAMI PO BALIGRODKICH LASACH

DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH .

DOLINAMI I GÓRAMI PO BALIGRODKICH LASACH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO BALIGRÓD

Miejsce: Teren Nadleśnictwa Baligród

Data: 13-15.05.2016 r.

 

Atrakcje:

13.05.2016 r. od godz. 9 00 do 1300

Miejsce: Budynek Nadleśnictwa Baligród ul. Bieszczadzka 15, Baligród

Zapraszamy wszystkich chętnych do siedziby Nadleśnictwa Baligród od godz. 9.00 do godziny 13.00. O pełnych godzinach będzie wyświetlana diaporama pokazująca bogactwo przyrodnicze Nadleśnictwa.

Na terenie ogrodu wokół Nadleśnictwa będą prowadzone zajęcia edukacyjne nie tylko dla dzieci i młodzieży na temat zwierząt i roślin obszaru Natura 2000.

 

Uwaga!

Dzieci biorące udział w zajęciach muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej. Nadleśnictwo nie odpowiada za wszelkie szkody (majątkowe i na osobie) wyrządzone uczestnikom wycieczek przez współuczestników lub osoby trzecie. Osoby biorące udział w zajęciach winny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

W przypadku zorganizowanych grup szkolnych prosimy o kontakt malwina.siwy@krosno.lasy.gov.pl, tel. 660 732 834 w celu ułatwienia organizacji.

14.05.2016 r. godz. 800

Miejsce: Parking w Dolinie Rabskiego potoku             (zjazd z drogi Baligród – Cisna)

O godz. 8.00 spotykamy się na parkingu w Rabskiej dolinie i tam dzielimy się na grupy:

  • Trasa łatwiejsza dla rodzin z dziećmi

Trasa wędrówki poprowadzi ścieżkami w dolinie Rabskiego potoku do punktu widokowego na ścianę funkcjonującego kamieniołomu, do kapliczki Synarewo oraz do rezerwatu Gołoborze.

  • Trasa nieco trudniejsza

Trasa wędrówki poprowadzi doliną potoku do jeziorka bobrowego, a następnie czerwona ścieżką na szczyt Chryszczatej. Zejście planowane jest do studenckiej bazy Rabe.

 

Podczas wędrówek pracownicy N-ctwa będą wprowadzać w tematy przyrodniczo-leśne uczestników. Zakończenie wyprawy planowane jest wspólnym ogniskiem dwóch grup.

 

 

Uwaga!

Dzieci biorące udział w wycieczkach muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej. Nadleśnictwo nie odpowiada za wszelkie szkody (majątkowe i na osobie) wyrządzone uczestnikom wycieczek przez współuczestników lub osoby trzecie. Osoby biorące udział w wycieczkach winny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Przypominamy, że trasy wędrówek będą prowadzone po terenach górskich i odbędą się bez względu na pogodę, dlatego prosimy uczestników o wyposażenie się w odpowiednie obuwie terenowe oraz odzież przeciwdeszczową.

W celu ułatwienia organizacji prosimy o kontakt osoby chętne malwina.siwy@krosno.lasy.gov.pl, tel. 660 732 834.

15.05.2016 r. godz. 800

Miejsce: Parking w Łopience (przy drodze Terka– Buk)

 O godz. 8.00 spotykamy się na parkingu przy drodze Terka- Buk i tam dzielimy się na grupy:

  • Trasa łatwiejsza dla rodzin z dziećmi

Trasa wędrówki poprowadzi po terenie nieistniejącej wioski Łopienka gdzie pozostała odremontowana cerkiew. Podczas trasy wycieczki będzie można podziwiać panoramę na połoniny.

 

  • Trasa nieco trudniejsza

Trasa wędrówki prowadzić będzie na Korbanię, gdzie znajduje się drewniana wieża widokowa z której można podziwiać panoramę od Zalewu Solińskiego do połonin. Zejście planowane jest na teren nieistniejącej wsi Łopienka.

 

Podczas wędrówek pracownicy N-ctwa będą wprowadzać w tematy przyrodniczo-leśne uczestników. Zakończenie wyprawy planowane jest wspólnym ogniskiem dwóch grup.

Uwaga!

Dzieci biorące udział w wycieczkach muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej. Nadleśnictwo nie odpowiada za wszelkie szkody (majątkowe i na osobie) wyrządzone uczestnikom wycieczek przez współuczestników lub osoby trzecie. Osoby biorące udział w wycieczkach winny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Przypominamy, że trasy wędrówek będą prowadzone po terenach górskich i odbędą się bez względu na pogodę, dlatego prosimy uczestników o wyposażenie się w odpowiednie obuwie terenowe oraz odzież przeciwdeszczową.

W celu ułatwienia organizacji prosimy o kontakt osoby chętne malwina.siwy@krosno.lasy.gov.pl, tel. 660 732 834.

 

ZAPRASZAMY !!!


Dnio otwarte promują projekt Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 – Bieszczady.