Aktualności Aktualności

Edukatorzy leśni uczyli się uczyć

Przez dwa dni 18 i 19 maja edukatorzy leśni ze wszystkich 26 nadleśnictwa RDLP w Krośnie uczyli się o tym, jak właściwie prowadzić lekcje edukacyjne o lesie dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia miały głównie charakter warsztatowy, dlatego wszyscy uczestnicy aktywnie i samodzielnie testowali najróżniejsze metody pracy z osobami o wielorakim spektrum niepełnosprawności.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją ukazującą szerokie dostosowanie i udostępnienie, zarówno lasu, jak i obiektów edukacyjnych i turystycznych na terenie nadleśnictw RDLP w Krośnie.

 Zajęcia wykładowe i warsztatowe przeprowadziła pani Beata Przybyła, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie, która w doskonały sposób przybliżyła edukatorom specyfikę oraz metody pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wszystkie przykłady dostosowane były w swoim zakresie do tematyki przyrodniczej, a uczestnicy mogli przetestować każdą zaproponowaną formę zajęć.

- Praca edukatorów leśnych jest bardzo wartościowa, a zajęcia prowadzone w lesie dostarczają naszym podopiecznym wielu wrażeń. Praca zmysłami pobudza rozwój i pozwala na lepsze poznanie otaczającego świata – mówiła prowadząca spotkanie. -Zawsze chętnie korzystamy z lekcji na leśnych ścieżkach dydaktycznych bo dzięki temu również i my jako nauczyciele mamy bardzo ciekawą podstawę do kontynuowania wielu przyrodniczych tematów – dodaje dyrektor Przybyła.

Również  pracownicy nadleśnictw podzielili się swoimi doświadczeniami w dziedzinie edukacji oraz sprawdzonymi pomysłami na ciekawe aktywności w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nina Hamulka z Nadleśnictwa Oleszyce zaprezentowała zajęcia, w trakcie których ze swoimi uczniami buduje fantastyczne domki dla owadów i robi drewniane magnesy pamiątkowe, a Ewa Wydrzyńska-Scelina pokazała ciekawe pomysły na zabawy ruchowe i integrujące nie tylko dzieci.

Kolejna część zajęć poświęcona była edukacji dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnicy zapoznali się z systemem nawigująco-informującym Totupoint, który funkcjonuje już od roku na szlaku turystycznym wiodącym z Mucznego na szczyt Jeleniowatego.

Ostatnia część zajęć poświęcona była metodyce i szlifowaniu pisania notatek i artykułów prasowych ponieważ większość pracowników zajmujących się edukacją ma w swoim zakresie obowiązków również kontakt z mediami. Tu edukatorzy pracując w grupach, tworzyli notatki prasowe na rozmaite tematy. Przypomniane zostały zasady dostępności umożliwiające korzystanie z mediów osobom z niepełnosprawnościami.

Dwudniowe warsztaty, mimo dużej intensywności zajęć, były bardzo udane, a co najważniejsze pozwoliły edukatorom leśnym na poznanie nowych i ciekawych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi odwiedzającymi nasze lasy i ośrodki edukacyjne oraz pragnącymi  z niego jednakowo korzystać.

Spotkanie było też okazją do uhonorowania osób najdłużej zajmujących się edukacją leśną społeczeństwa, a byli wśród nich tacy, którzy o lesie uczyli jeszcze zanim edukacja leśna stała się sformalizowana w LP. Należą do nich: Edward Orłowski (Nadleśnictwo Komańcza) z 30-letnim stażem, Janusz Stankiewicz (N. Narol) 28 lat i Dariusz Żurek (N. Kańczuga) 27. Do leśników najdłużej, ponad kilkanaście lat, zajmujących się zorganizowaną i planowaną edukacją leśną należą: Małgorzata Kaczorowska (N. Brzozów), Wioletta Flis (N. Ustrzyki Dolne) oraz Maria Stankiewicz (N. Dukla).  Wszyscy wymienieniu otrzymali listy gratulacyjne od Marka Mareckiego, dyrektora RDLP w Krośnie, który wziął udział w spotkaniu.

Warto wspomnieć, że w tym roku mija 20 lat prowadzenia przez jednostki Lasów Państwowych zorganizowanej i planowej działalności edukacyjnej.

 

 

Tekst: Magdalena Misiorowska

Zdjęcia: arch. RDLP w Krośnie