Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu- Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jabłonki

Ogłoszenie


Informujemy o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Jabłonki, w gminie
Baligród, powiecie leskim, województwie podkarpackim. Nieruchomości stanowiące
przedmiot sprzedaży obejmują działki o numerach ewidencyjnych: 54/5, 54/6, 54/9,
54/10, 54/11.

Sczegóły dotyczące nieruchomości oraz treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.

Materiały do pobrania