Aktualności Aktualności

Gdzie zapalić ognisko?

Tegoroczna susza przyczyniła się do wybuchu 1353 pożarów na terenach administrowanych przez LP. We wszystkich lasach, bez względu na rodzaj własności, było ich 4429.(stan na 19.05.2020).

 

Najgroźniejsza sytuacja miała miejsce na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie od 20 do 27 kwietnia pożar pochłonął ponad 5 tys. ha powierzchni przyrodniczo cennych siedlisk. Lasy Państwowe wparły akcję gaśniczą poprzez wysłanie dwóch śmigłowców oraz sześciu samolotów gaśniczych. W ciągu 7 dni samoloty dokonały prawie 900 zrzutów wody, czyli aż 870 tys. litrów. Liczby pokazują jak ogromnym problemem są pożary szczególnie w okresie suszy. Warto posłuchać podcastu przygotowanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, którego tematem jest ogień w lesie http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/miedzy-drzewami/11-ogien-nas-nie-jara-czyli-o-pozarach-lasow

 

Dlatego w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo na terenie Nadleśnictwa Baligród zostały wyznaczone miejsca ogniskowe zlokalizowane jedynie przy obiektach turystycznych i edukacyjnych tj. wiaty czy schrony.

Na terenie Nadleśnictwa Baligród ognisko można rozpalić w 11 miejscach zlokalizowanych w 6 leśnictwach.

1.           leśnictwo Czarne –04-01-1-02-128 -g –00- przy wiacie turystycznej
                - 2 miejsca,        49°18'34.1"N 22°14'49.8"E

2.           leśnictwo Czarne - 04-01-1-02-125 -a -00 – przy schronie przeciwdeszczowym
                1 miejsce,          49°18'25.0"N 22°14'20.5"E

3.           leśnictwo Rabe  - 04-01-1-05-221 -c -00 – przy „Bazie Rabe”
               - 1 miejsce,        49°16'51.1"N 22°12'22.3"E

4.           leśnictwo Rabe  - 04-01-1-05-221 -f -00 – przy schronie na Przełęczy Żebrak
               – 1 miejsce,        49°16'05.8"N 22°11'41.6"E

5.           leśnictwo Rabe  - 04-01-1-05-201 -d -00 – przy platformie widokowej Jeziorko Bobrowe
                – 1 miejsce,       49°18'47.1"N 22°12'30.3"E

6.           leśnictwo Jabłonki  - 04-01-1-03-77 -d -00 – przy wiacie turystycznej

                – 1 miejsce,       49°15'41.8"N 22°17'48.7"E

7.           leśnictwo Bukowiec - 04-01-2-09-140 -a -00 – przy wiacie turystycznej

                - 1 miejsce,       49°17'45.2"N 22°23'31.4"E

8.           leśnictwo Wola Górzańska - 04-01-2-11-124 -b -00 – Korbania – przy wieży widokowej
                – 1 miejsce,       49°17'04.8"N 22°22'15.1"E

9.           leśnictwo Polanki - 04-01-2-12-160A -b -00 – przy wiacie turystycznej w Łopience
                – 1 miejsce, 49°15'51.4"N 22°22'17.1"E

10.         leśnictwo Polanki - 04-01-2-12-38 -c -00 – przy wiacie turystycznej „Otaczarnia”
                – 1 miejsce,       49°18'25.2"N 22°25'24.2"E

Dodatkowe informacje na temat jak rozpalić ognisko, gdzie je rozpalić itd., można znaleźć na stronie Lasów Państwowych w zakładce Informacje – Pytania do leśnika https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/faq/biwakowanie

Zachęcamy również do zapoznania się z mapami zagospodarowania turystycznego oraz mapami zagrożenia pożarowego, dostępnymi na stronie Bank Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy?t=0&ll=18.896838,51.878538&scale=4622324&map=6,0.7&layers=0,2,3,4,5,6,10,11,12,13,15,16,17,18&basemap=2&extwms=&hist=

 

 

Ważne!

Miejsce udostępnione jest nieodpłatnie, natomiast w drewno należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971r.Kodeks wykroczeń (Dz.  U. z 2019 r. poz. 821, 1238, z 2020 r. poz. 568, 956.) Art. 82 §3. „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości o 100m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

 

 

Pamiętajmy zatem o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku!