Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

ŚCIEŻKI I SZLAKI

W związku z prowadzeniem planowych prac leśnych w 2023 roku związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, czasowo zakmknięte zostały wydzielenia leśne na których trwają ww. prace. Przez część z tych wydzieleń przebiegają szlaki /ścieżki turystyczne czy edukacyjne, które również podlegają zamknięciu.

 

Gmina Baligród

 

Gmina Cisna

 

 

Gmina Solina

Popularny szlak zielony  Bukowiec-Korbania niedostęny będzie do 31.03.2023 r.

Aternatywny szlak został wyznaczony spod wiaty w Bukowcu drogą leśną (lewa strona), którą dochodzi się do szlaku gminnego prowadzącego z Bukowca (kościół) przez Kiczerkę na Korbanię. Trasa obejścia została tymczasowo oznaczona.

Szlak gminny czerwony Bukowiec-Pod Kamieniem- Korbania na odcinku droga leśna-Korbania. Zalecane przejście j.w.

Ograniczenia również dotyczą drogi leśnej Bukowiec-Bukowiec przez którą przebiega gminny szlak rowerowy "Pod Korbanią"

 

Wszystkie zamknięte powierzchnie objęte pracami oznaczone zostały żółtymi tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz tabliczką informującą o planowanym terminie zakończenia prac. Obowiązek wprowadzenia okresowego zakazu wstępu reguluje  art.26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 (Dz. U. z 2022, poz. 672) o lasach. 

Aktualny wykaz pozycji objętych okresowym zakazem wstępu będących w zasięgu Nadleśnictwa można znaleźć w zakładce Aktualności - Okresowy zakaz wstępu do lasu https://baligrod.krosno.lasy.gov.pl/en/okresowy-zakaz-wstepu-do-lasu#.Yt-llITP2bg

 

OBIEKTY

Gmina Baligród

Odcinek ścieżki Kamienna Góra w Dolinie Rabskiego Potoku  - uszkodzeniu uległa drewniana kładka koło rozlewiska bobrowego (przy kruszarce)

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zakazów.

 

Informacje dotyczące obiektów turystycznych można uzyskać pod numerem
13 465 72 09 w godz. 7-15.

 

Aktualicacja:01.02.2023 r.