Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe na terenia Nadleśnictwa Baligród

Nadleśnictwo Baligród położone jest na terenie dwóch parków krajobrazowych:

  • Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego
  • Parku Krajobrazowego Doliny Sanu

 

 

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

powstał na mocy Rozporządzenia Nr 17 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 r. (Dz.Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 7, poz. 51) z późniejszymi zmianami w latach 1996, 2003, 2005. Obecnie jego granicę i powierzchnię określa uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r http://www.parkikrosno.pl/static/img/k204/akt1.pdf

Całkowita powierzchnia parku wynosi 51 461 ha z czego w grunty w zarządzie nadleśnictwa 11 579,76 ha. W zasięgu terytorialnym park zajmuje 14 793,30 ha – patrz mapka poglądowa.

 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

powstał na mocy Rozporządzenia Nr 18 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 r. (Dz.Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 7, poz. 52) z późniejszymi zmianami w latach 1996, 2004, 2005.

Obecnie jego granicę i powierzchnię określa uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. http://www.parkikrosno.pl/static/img/k204/akt2.pdf

Całkowita powierzchnia parku wynosi 27 728 ha z czego w grunty w zarządzie nadleśnictwa 869,80 ha. W zasięgu terytorialnym park zajmuje 1 035,97 ha – patrz mapka poglądowa.

 

Szczegółowe informacje na temat obu parków znajdują się na stronie http://www.parkikrosno.pl/

 

 

 

Opracowano na podstawie danych zwartych w Programie Ochrony Przyrody na lata 2016-2025