Asset Publisher Asset Publisher

Harcerze w Nadleśnictwie Baligród

W dniu 26 marca młodzież uczestnicząca w akcji harcerskiej FLOREK z Gminnego Gimnazjum w Mchawie zwiedzała ścieżkę edukacji leśnej w naszym nadleśnictwie.

Pogadanka ekologiczna prowadzona na przykładach wprost z natury zaczerpniętych jeszcze jest w stanie zainteresować lokalną młodzież - potwierdziło to zaangażowanie w konkurs sprawdzający nabytą wiedzę na koniec wycieczki. Młodzi ludzie już wiedzą jak rozróżniać drzewa iglaste, czym się różnią ślady od tropów, jakie ptaki przylatują a jakie migrują oraz z jakich cyklów składa się życie drzewostanu. Dzięki uprzejmości uczestników akcji posprzątaliśmy z śmieci teren wzdłuż drogi Stężnica- Bereżnica.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród

Teodor Furs