Asset Publisher Asset Publisher

Lasy wspierają remonty podkarpackich mostów

W piątek 31 marca w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wołosań” w Cisnej podpisano umowy na wsparcie remontu czterech mostów znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Baligród, Cisna i Rymanów. To efekt współpracy pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, która trwa nieprzerwanie od 2016 r.

- Od początku współdziałania PZDW i RDLP w Krośnie wytypowano 70 obiektów do koniecznej przebudowy. Dotychczas wyremontowano 35 z nich. - mówi Marek Marecki dyrektor RDLP w Krośnie. - Kolejne 4 modernizowane obiekty będą służyć nie tylko LP, ale również mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom.

W tym roku remontem zostaną objęte mosty:

  •     w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 w m. Moszczaniec,
  •     w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 m. Wisłok Wielki,
  •     w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 m. Kalnica,
  •     w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 m. Jabłonki.

Lasy Państwowe przeznaczą na remonty łącznie 500 tys. zł. Inwestorzy zakładają, że całkowity koszt inwestycji wyniesie około 3,5 mln zł. Modernizacja kolejnych obiektów zlokalizowanych wzdłuż dróg wojewódzkich zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu, poprawi komfort jazdy oraz pozwoli na odtworzenie na nich pierwotnej nośności 30 ton. Koniec realizacji zadania zaplanowana na listopad 2023 r.

W spotkaniu wzięli udział: Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sopel, dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Piotr Miąso, dyrektor PZDR, Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie oraz nadleśniczowie Nadleśnictw w których zasięgu znajdują się inwestycje. Na sali obecni byli również samorządowcy i parlamentarzyści.

W ubiegłym roku, dzięki współpracy PZDW i RDLP w Krośnie zostały zrealizowane remonty mostów w miejscowościach: Bukowiec, Zahoczewie, Wisłok Wielki (dwa mosty) i w miejscowości Wydrne.

 

 

Źródło: RDLP w Krośnie

Tekst: Dominik Jagieła

Zdjęcia: Mariusz Kobus, Ewa Wydrzyńska-Scelina