Web Content Display Web Content Display

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

ŚCIEŻKI I SZLAKI

W związku z prowadzeniem planowych prac leśnych w 2024 roku związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, czasowo zamknięte zostały wydzielenia leśne na których trwają ww. prace. Przez część z tych wydzieleń przebiegają szlaki/ścieżki turystyczne czy edukacyjne, które również podlegają zamknięciu.

 

Gmina Baligród

Uwaga !!!

Ścieżka przyrodnicza „Na Chryszczatą” (ścieżka zielona) – fragment ścieżki na terenie oddziału 204b zamknięty do końca roku 2024.

 

Szlak rowerowy „Rabe” na fragmencie odcinka Rabe-Kołonice zamknięty do końca czerwca 2024 roku w związku z prowadzeniem prac w oddz. 167a Leśnictwa Rabe.  

Czarny szlak turystyczny Przełęcz M. Orłowicza – Jaworne na fragmencie od Kiczery w stronę Łopieninki zamknięty do końca maja 2024 roku w związku z prowadzeniem prac w oddz. 76b Leśnictwa Jabłonki.  

Żółty szlak spacerowy Jaworne – Chryszczata na fragmencie od Bazy Rabe w kierunku Jawornego zamknięty do końca roku 2024.

 

Gmina Solina

Wola Górzańska – Wodospad Czartów Młyn odcinek od wejścia na szlak przy składzie drewna zamknięty do końca czerwca 2024.

Szlak zielony turystyczny Krysowa - Zagórz na odcinku koniec łąk w miejscowości Terka – Przełęcz Szczycisko zamknięty do końca roku 2024.

Niebieski Szlak Papieski na odcinku koniec łąk w miejscowości Terka – skrzyżowanie z drogą Rajskie - Szczycisko zamknięty do końca roku 2024.

Niebieski Szlak Papieski od Wysokiego Garbu w kierunku Rajskiego zamknięty od 8 stycznia do końca maja 2024.

Ścieżka spacerowa „Horodek” na fragmencie od składu drewna przy drodze gminnej Sakowczyk-Werlas w kierunku Wysokiego Garbu zamknięty od 8 stycznia do końca maja 2024.

Ścieżka spacerowa „Horodek” od skrzyżowania na Zawóz przy drodze gminnej Sakowczyk-Werlas w kierunku wieży widokowej w Zawozie zamknięty od 7 lutego do końca czerwca 2024.

Szlak rowerowy „Pod Korbanią” na odcinku drogi leśnej Bukowiec-Bukowiec – ograniczony przejazd ze względu na prace związane ze składowaniem i wywozem drewna.

Gmina Cisna

Ścieżka spacerowa Doliną Łopienki  - uszkodzeniu uległa drewniana kładka nad potokiem. Należy przejść pierwszy odcinek ścieżki drogą szutrową, a następnie wejść na odcinek znajdujący się po prawej stronie drogi.

Wszystkie zamknięte powierzchnie objęte pracami oznaczone zostały żółtymi tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz tabliczką informującą o planowanym terminie zakończenia prac. Obowiązek wprowadzenia okresowego zakazu wstępu reguluje  art.26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 (Dz. U. z 2022, poz. 672) o lasach. 

Aktualny wykaz pozycji objętych okresowym zakazem wstępu będących w zasięgu Nadleśnictwa można znaleźć w zakładce Aktualności - Okresowy zakaz wstępu do lasu https://baligrod.krosno.lasy.gov.pl/en/okresowy-zakaz-wstepu-do-lasu#.Yt-llITP2bg

 

OBIEKTY

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zakazów.

Prosimy o zachowanie ostrożności

podczas przechodzenia przez drewniane mostki, kładki

 

 

Informacje dotyczące obiektów turystycznych można uzyskać pod numerem
13 465 72 09 w godz. 7-15 - pon-pt.