Web Content Display Web Content Display

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

ŚCIEŻKI I SZLAKI

W związku z prowadzeniem planowych prac leśnych w 2022 roku związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, czasowo zakmknięte zostały wydzielenia leśne na których trwają ww. prace. Przez część z tych wydzieleń przebiegają szlaki /ścieżki turystyczne czy edukacyjne, które również podlegają zamknięciu.

Gmina Baligród

Zamknięte jest również przejście z drogi leśnej do cerkwiska Huczwice (gm. Baligród). 

Nadal zamknięty jest odcinek ścieżki wzdłuż Rabskiego Potoku (śc. zielonej) prowadzący od parkingu leśnego do wiaty turystycznej.

Gmina Cisna

Obecnie zamknięty jest fragment popularnej ścieżki Z Łopienki na Korbanię oznaczonej kolorem zielonym na odcinku polana widokowa w Łopience- przełęcz Hyrcza - Korbania. Osobom chcącym udać się na wieżę polecamy szlaki (zielony, czerwone) prowadzące z Bukowca (gm. Solina) .

Gmina Solina

Szlak czerwony (gminny ) na terenie gm. Solina na odcinku Bałanda -Horodek oraz przez wydzielenia 16 a i 16 c leśnictwa Zawóz również jest niedostępny do 30.09.br

Wyżej wymienione zakazy obowiązują do 31.12.2022 r. lub do wcześniejszego zakończenia prac (informacja widnieje na żółtych tablicach umieszczanych na pozycjach objętych pracami) 

 

Wszystkie zamknięte powierzchnie objęte pracami oznaczone zostały żółtymi tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz tabliczką informującą o planowanym terminie zakończenia prac. Obowiązek wprowadzenia okresowego zakazu wstępu reguluje  art.26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 (Dz. U. z 2022, poz. 672) o lasach. 

Aktualny wykaz pozycji objętych okresowym zakazem wstępu będących w zasięgu Nadleśnictwa można znaleźć w zakładce Aktualności - Okresowy zakaz wstępu do lasu https://baligrod.krosno.lasy.gov.pl/en/okresowy-zakaz-wstepu-do-lasu#.Yt-llITP2bg

 

OBIEKTY

Wieża widokowa na Korbani od 7.06.2022 r. jest już dostępna dla zwiedzających. (aktualizacja. 08.06.2022)

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zakazów.

 

Informacje dotyczące obiektów turystycznych można uzyskać pod numerem 13 465 72 09 w godz. 7-15.

 

Aktualicacja:06.09.2022r.

 

 

Podkład mapowy: Wydawnictwo Ruthenus - Mapa przyrodniczo-leśna Nadl. Baligród, wyd. V/2021