Web Content Display Web Content Display

INWESTYCJE W EKOSYSTEMY LEŚNE PROW

W 2019 roku zostało uruchomione nowe poddziałanie w ramach PROW na lata 2014-2020 – „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Nadleśnictwo bierze w nim czynny udział poprzez sporządzanie planów inwestycji oraz potwierdzanie ich wykonania.

Zasady przyznania pomocy i wymogi jakie trzeba spełnić by wziąć udział w ww. programie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Należy pamiętać, że działka przeznaczona do inwestycji w ramach ww. poddziałania musi spełniać między innymi następujące podstawowe wymagania:

- być wykazana w ewidencji gruntów i budynków jako użytek las

- stanowić powierzchnię co najmniej 0,1 ha

Ponadto las rosnący na działce musi być objęty Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub Inwentaryzacją Lasu i być w odpowiednim wieku w zależności od wybranego rodzaju inwestycji.

Szczegóły poddziałania wraz z rodzajami dostępnych inwestycji zawarte są w ww. Rozporządzeniu MRiRW.