Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Baligród

Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki 2000) cały obszar Nadleśnictwa Baligród przynależy do prowincji Karpat Wschodnich, podprowincji Beskidów Wschodnich i makroregionu Beskidów Lesistych. Północna część nadleśnictwa obejmująca Gabrowy Wierch i wnętrze wideł Sanu i Solinki na północ od Tołsty należy do mazoregionu Gór Sanocko-Turczańskich. Większa część południowa należy do mezoregionu Bieszczadów Zachodnich.

Nadleśnictwo obejmuje górne części zlewni Kalniczki i Hoczewki, dolną część zlewni Solinki, na wschodzie dochodząc do Sanu.

Teren nadleśnictwa wznosi się od północy ku południu. Najwyższe szczyty nadleśnictwa zlokalizowane są w pobliżu jego południowej granicy – Wołosań 1071m, Chryszczata 998m i Jaworne 992m w Paśmie Wysokiego Działu oraz Łopiennik 1069m z Borołem 1033m i Durna 979m. W północnej części wyróżniają się: Gabrowy Wierch 742m, Korbania 894m, Tołsta 749m i Kiczora nad Bukowcem 623m. Na południe od Baligrodu wyróżniają się góry na obszarze tzw. łuski Bystrego: Woronikówka 836m, Jawor 827m, Patryja 782m, Dzidowa 713 i Kamienna Góra 708m.

Zapraszamy do zapoznania się z MAPĄ pokazującą położenie i atrakcje turystyczne Nadleśnictwa.