W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

ŚCIEŻKI I SZLAKI

W związku z prowadzeniem planowych prac leśnych w 2022 roku związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, czasowo zakmknięte zostały wydzielenia leśne na których trwają ww. prace. Przez część z tych wydzieleń przebiegają szlaki /ścieżki turystyczne czy edukacyjne, które również podlegają zamknięciu. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku.

Wszystkie zamknięte powierzchnie objęte pracami oznaczone zostały żółtymi tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz tabliczką informującą o planowanym terminie zakończenia prac. Obowiązek wprowadzenia okresowego zakazu wstępu reguluje  art.26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 (Dz. U. z 2022, poz. 672) o lasach. 

Wykaz pozycji objętych okresowym zakazem wstępu będących w zasięgu Nadleśnictwa można znaleźć w zakładce Aktualności - Okresowy zakaz wstęu do lasu https://baligrod.krosno.lasy.gov.pl/okresowy-zakaz-wstepu-do-lasu#.Yme4o9PP2bg

 

OBIEKTY

Na czas remontu zamknięta została również wieża widokowa na Korbani. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na koniec maja. W założności od warunków pogodowych, termin może się przedłużyć.

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zakazów.

 

Podkład mapowy: Wydawnictwo Ruthenus - Mapa przyrodniczo-leśna Nadl. Baligród, wyd. V/2021