W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

W tym miejscu znajdują się niezbędne informacje dotyczące ograniczeń na szlakach, ścieżkach i obiektach turystycznych i edukacyjnych, udostępnionych dla społeczeństwa znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Baligród.

ŚCIEŻKI I SZLAKI

W związku z prowadzeniem planowych prac leśnych w 2023 roku związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, czasowo zakmknięte zostały wydzielenia leśne na których trwają ww. prace. Przez część z tych wydzieleń przebiegają szlaki /ścieżki turystyczne czy edukacyjne, które również podlegają zamknięciu.

 

Gmina Baligród

Utrudnienia na ścieżce utwardzonej Doliną Rabskiego Potoku. Prosimy uważać na drewnianych podestach i przejściach. Po okresie zimowym drewniane konstrukcje są wyjątkowo śliskie. Niektóre elementy są do wymiany w br.

W dniu 11.05.2023 zamknięty został odcinek ścieżki utwardzonej na wysokości drewnianej kładki prowadzącej do miejsca widokowego obok rezerwatu Gołoborze. Przejście możliwe jest drogą leśną utwardzoną.

Czarny szlak turystyczny Przełęcz M. Orłowicza – Jaworne W związku z prowadzeniem prac w oodz. 76b Leśnictwa Jabłonki szlak zamknięty  do końca roku. 

LASUMIŁA - ścieżka edukacyjna

Od dnia 12.06.2023 zostaje zamknięta ścieżka do Lasumiły na odcinku od miejsca postojowego do jodły. Prace gospodarcze potrwają do 20.12.2023.  Nadal dostępna będzie wiata ogniskowa przy stawach retencyjnych.

 

Gmina Cisna

 

 

Gmina Solina

Popularny szlak zielony  Bukowiec-Korbania jest już dostępny.

Szlak gminny czerwony Bukowiec-Pod Kamieniem- Korbania na odcinku droga leśna-Korbania. - zamknięty

Czartów Młyn - na czas wakacji szlak został udostępniony do końca sierpnia. Nie mniej jednak prosimy o ostrożność z uwagi na śliską nawierzchnię. Tymczasowe miejsce postojowe - na czas składowania drewna prosimy auta ustawiać w taki sposób, aby nie kolidowały z dostępem dla odbiorców drewna.

Ograniczenia również dotyczą drogi leśnej Bukowiec-Bukowiec przez którą przebiega gminny szlak rowerowy "Pod Korbanią". Tam również trwają prace związane ze składowaniem i wywozem drewna. Prosimy o ostrożność.

Horodek (l. Zawóz)  - odcinek czerwonego szlaku gminnego będzie niedostępny do 29.12.2023 r.

 

Wszystkie zamknięte powierzchnie objęte pracami oznaczone zostały żółtymi tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz tabliczką informującą o planowanym terminie zakończenia prac. Obowiązek wprowadzenia okresowego zakazu wstępu reguluje  art.26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 (Dz. U. z 2022, poz. 672) o lasach. 

Aktualny wykaz pozycji objętych okresowym zakazem wstępu będących w zasięgu Nadleśnictwa można znaleźć w zakładce Aktualności - Okresowy zakaz wstępu do lasu https://baligrod.krosno.lasy.gov.pl/en/okresowy-zakaz-wstepu-do-lasu#.Yt-llITP2bg

 

OBIEKTY

Gmina Baligród

Odcinek ścieżki Kamienna Góra w Dolinie Rabskiego Potoku  - uszkodzeniu uległa drewniana kładka koło rozlewiska bobrowego (przy kruszarce). Należy zachować szczególną ostrożność.

 

Kładka na ścieżce w kierunku rez. Gołoborze - zamknięta. Obejście drogą leśną.

 

Ujęcie wody mineralnej źródło Rabe - dostępne

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zakazów.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności

podczas przechodzenia przez drewniane mostki, kładki

(ścieżka Rabe, szlak Hyrcza-Korbania).

  Po zimie drewno jest namoknięte i wyjątkowo śliskie, mogą też wystąpić nieznaczne ubytki w konstrukci.

W miarę możliwości usterki usuwane są na bieżąco!

 

Informacje dotyczące obiektów turystycznych można uzyskać pod numerem
13 465 72 09 w godz. 7-15 - pon-pt.

 

Aktualicacja:13.07.2023 r.