Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC

„Nadleśnictwo Baligród informuje, że w dniu 14.01.2022 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PCBC/PEFC-5/1/2022 obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta potwierdza spełnianie wymagań Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003:2012. v.2 „Zrównoważona  gospodarka leśna – wymagania” w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. 

Posiadany od 14.01.2022 r. Certyfikat pozostaje ważny do 13.05.2024.”