Asset Publisher Asset Publisher

Czasowe zamknięcie fragmentu ścieżki

Nadleśnictwo Baligród informuje, że w dniu 11.05.2023 r. został zamknięty odcinek ścieżki utwardzonej "Doliną Rabskiego Potoku"

Ze względu na zły stan techniczny obiektu (nagła awaria) oraz względy bezpieczeństwa zamknięto przejście prowadzące po drewnianej kładce na odcinku wiata turystyczna - dojście do punktu widokowego. Do czasu naprawy odcinek ten będzie niedostępny dla użytkowników.  Alternatywne przejście prowadzi około 170 m drogą leśną utwardzoną.

Prosimy o stosowanie się do zakazu.