Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Łowiecka

 

GOSPODARKA ŁOWIECKA

 

 

 

 

 

Tereny Nadleśnictwa Baligród, z uwagi na dużą lesistość, stosunkowo niewielką penetrację lasów przez człowieka, nieskażoną dziką przyrodę, to również miejsca bardzo atrakcyjne łowiecko.

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie prowadzona jest w Ośrodku Hodowli Zwierzyny ( OHZ ), wyłączonym z dzierżawienia,  o powierzchni 10355 ha, obwód nr 215 pk oraz w obwodach łowieckich wydzierżawionych nr 207 pk, 208 pk, 209 pk, 210 pk.

Głównym gatunkiem łownym jest jeleń, sarna, natomiast liczebność dzika w ostatnich latach znacznie spadła.

 

Na terenie OHZ-u Nadleśnictwo Baligród organizuje indywidualne polowania dla myśliwych. W okresie rykowiska dla myśliwych obcokrajowców oraz myśliwych krajowych – na jelenie byki. Waga pozyskanych trofeów, poroży jeleni byków niekiedy sięga 9 kg.   

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie to nie tylko polowania, ale również zapewnienie zwierzynie odpowiedniej „bazy żerowej" w postaci użytkowanych poletek łowieckich oraz łąk śródleśnych, drzew owocowych, wykładanej karmy w okresie zimowym.

Najczęściej jest to karma treściwa ( kukurydza ), soczysta – ( buraki cukrowe, jabłka, ziemniaki ), sianokiszonka oraz sól lizawkowa w okresie całego roku, w celu zapewnienia zwierzynie niezbędnych minerałów.

Średnioroczne stany zwierzyny łownej oraz wielkości odstrzałów w nadleśnictwie przedstawiają się następująco :


 

 

Lp.

Gatunek

Stan zwierzyny

( szt. )

Wielkość odstrzałów

w ciągu roku

( szt. )

1.

Jeleń

640

120

2.

Sarna

600

85

3.

Dzik

5

5

 

Ponadto na terenie nadleśnictwa występują również dość licznie gatunki  chronione – wilki, rysie, niedźwiedzie, których szacunkowa liczebność przedstawia się następująco:

  • Wilki – 63-75 szt.

  • Rysie – 20-30 szt.

  • Niedźwiedzie – 40-51 szt.

W dniu 15.03.2021 r. przeprowadzono szczegółową inwentaryzację żubrów. 
W Nadleśnictwie Baligród bytuje obecnie 
291 żubrów, a w całych Bieszczadach na wolności przebywa 707 osobników.

W ostatnich latach  obserwuje się pojawienie gatunku obcego – jenota.
Z uwagi na szkodliwy wpływ, głównie na przyrost sarny, zająca, nadleśnictwo ogranicza rozwój tej populacji poprzez realizację odstrzałów.