Asset Publisher Asset Publisher

JODŁA GALICJA - NOWY POMNIK PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA BALIGRÓD

JODŁA GALICJA - NOWY POMNIK PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA BALIGRÓD

 

Uchwałą nr LXVI.332.2024 z dnia 25 marca 2024 Rady Gminy w Baligrodzie ustanowiono nowy pomnik przyrody na terenie naszego Nadleśnictwa. Uchwała dostępna pod linkiem: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2024/2000/

 

Pomnikiem przyrody uznano jodłę pospolitą (Abies alba Mill.). Drzewo ma 435 cm obwodu pnia i jest wysokie na 30 m. Rośnie ona w leśnictwie Czarne, w oddziale 131a, tuż przy szlaku prowadzącym na szczyt góry Łysy Wierch, gdzie znajduje się cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej. Utworzenie pomnika zainicjowało Stowarzyszenie Ekspolaracyjno-Historycznego „Galicja”, między innymi z którym co roku Nadleśnictwo organizuje wydarzenie pod nazwą „Kierunek Manyłowa.
Jodle na pamiątkę tej inicjatywy nadano imię „GALICJA”.

Jodła „GALICJA” jest swoistą „strażniczką pamięci”, a ustanowienie jej pomnikiem przyrody to symboliczny gest upamiętnienia historii oraz żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej.

 

Pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie. Zabronione jest ich niszczenie, uszkadzanie. Nie wolno również w ich pobliżu wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzać i zanieczyszczać gleby, lub dokonywać zmian stosunków wodnych. Gdy pomnikowe drzewo choruje lub się starzeje, wówczas otacza się je szczególną troską. Obecnie „Galicja” jest w dobrym stanie zdrowotnym, a objęcie ją ochroną prawną i opieką przez systematyczna pielęgnację pozwoli na zachowanie jodły dla przyszłych pokoleń.

Więcej o pomnikach przyrody na terenie Nadleśnictwa Baligród znajdziecie pod linkiem:

https://baligrod.krosno.lasy.gov.pl/en/pomniki-przyrody