Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody.

Na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Baligród znajduje się obecnie 12 pomników przyrody (11 pojedynczych drzew i 1 pomnik grupowy - 34 sosny wdziarowe) Najwięcej pomników stanowią okazałe jodły wraz z najgrubszą w Polsce jodłą „Lasumiłą” rosnącą w leśnictwie Jabłonki, która stanowi nie lada atrakcję turystyczną.

W kolekcji pomników znaleźć można również buki, wiązy, jawory i lipy. Część z ustanowionych pomników rośnie przy szlakach turystycznych jak wspomniana jodła „Lasumiła” czy lipa „Katarzyna” w leśnictwie Rabe. Okazałego buka można zobaczyć na szlaku łącznikowym PTTK koloru zielonego Jabłonki-Berdo, natomiast jawora przy czarnym szlaku PTTK wiodącym przez Kołonice, Jabłonki na szczyt Łopiennika.

Zestawienie danych prezentuje poniższa tabela:

 

 

Opracowano na podstawie POP 2015-2025


Baligrodzkie sosny wdziarowe

Pomnik grupowy – 34 sosny wdziarowe

 

W dolinie Rabskiego Potoku nad ścianą kamieniołomu Zakładu Górniczego „Huczwice" znajduje się stanowisko sosen wdziarowych w wieku średnio ok. 140 lat. Najstarsze egzemplarze osiągają nawet 250 lat. Wyrosły one na XVIII-wiecznym osuwisku i mają karłowaty pokrój.

Podlegają ochronie jako pomnik przyrody.