Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000 - fauna

Obszar nadleśnictwa charakteryzuje się wyjątkowo bogatą fauną puszczańską. W lasach można spotkać między innymi żubra, wilka, rysia, niedźwiedzia, nadobnicę alpejską.

Obserwacje cennych przyrodniczo gatunków na terenie Nadleśnictwa Baligród można odnotowywać na kartach obserwacyjnych, które są do pobrania w biurze nadleśnictwa lub poniżej w postaci dokumentów tekstowych. Dostarczone do nadleśnictwa karty mogą być cennym wzbogaceniem stanu wiedzy o faunie naszych lasów. Na kartach można odnotowywać wszystkie zaobserwowane gatunki priorytetowe dla obszarów Natura 2000 (np.: żubr, wilk, traszka karpacka), ujęte w Czerwonych Księgach Zwierząt, objęte ochroną prawną i endemiczne dla obszaru Bieszczadów.

Polecane źródła informacji:

1. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tomy 1-9. 2004. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

2. Kapuściński R., 2004. Ochrona przyrody w lasach. PWRiL, Warszawa.