Asset Publisher Asset Publisher

Cennik na sadzonki 2024 r

Nadleśnictwo Baligród oferuje do sprzedaży sadzonki drzew leśnych.

 

Decyzją nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród z dnia 5 marca 2024 r.  został wprowadzony cennik na szadzonki drzew leśnych dla odbiorców detalicznych.

 

 

Szczegółowy cennik  dla odbiorców detalicznych, wraz z treścią decyzji dostępne są w załączniku.

 


Cennik na surowiec drzewny 2024

Cennik na surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży dla odbiorców detalicznych obowiązujący od 16.01.2024 r.

Decyzją nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród z dnia 16.01.2024 r. oraz decyzją nr 2 z dnia 14.02.2024 r wprowadzono do stosowania cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych.

 

 

 

 

Decyzje oraz załącznik numer 1 do decyzji nr1 stanowiący cennik do pobrania poniżej.


„ZASADY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH”

„ZASADY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH”

 

 

zakup drewna będzie odbywał się na podstawie poniżej podanych zasad:

 

  1. Klient zainteresowany zakupem drewna kontaktuje się drogą telefoniczną  z  leśnictwem w celu uzyskania informacji o możliwości i zasadach zakupu drewna. Wykaz danych kontaktowych znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

 

  1. Leśniczy pobiera dane od klienta w postaci numeru telefonu koniecznego do kontaktu w sprawie dokonania zapłaty, oraz adresu korespondencyjnego, koniecznego do przesłania  dokumentu zakupu. Powyższe dane są bezwzględnie wymagane. W przypadku braku telefonu lub adresu sprzedaż nie będzie możliwa. Dane mogą być przesłane do leśnictwa również pocztą elektroniczną za zgodą klienta i leśniczego. Ponadto leśniczy informuje, że zapłata za zakupione drewno może być dokonana tylko przelewem elektronicznym na konto Nadleśnictwa, a wydatek drewna nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty oraz wystawieniu dokumentu sprzedaży.

 

  1. Na podstawie Zlecenia księgowość wylicza wartość drewna przedstawionego do sprzedaży i telefonicznie powiadamia klienta o kwocie do dokonania przelewu pieniężnego za  drewno na konto: Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród    Nr konta: Bank BNP Paribas  27 2030 0045 1110 0000 0077 8820           z dopiskiem zapłata za drewno.

 

  1. Oryginał Faktury Nadleśnictwo przesyła na adres klienta podany w Zleceniu.

 

  1. Klient po otrzymaniu faktury lub informacji od leśniczego, ustala miejsce i termin odbioru drewna.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych Kupujących jest Nadleśnictwo Baligród, z siedzibą ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród, reprezentowane przez Nadleśniczego Wojciecha Głuszko.

Z Administratorem można skontaktować się:

- osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Baligród,

- pisemnie, składając wniosek w Sekretariacie Nadleśnictwa lub za pomocą poczty tradycyjnej,

- telefonicznie pod numerem 13 46 57 200,

- za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: baligrod@krosno.lasy.gov.pl.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontakt- iod@comp-net.pl.

 

Dane kontaktowe zawiera poniższa tabela

Leśnictwo 

Leśniczy 

telefon 

e-mail 

Bystre 

Wiesław Skowroński

608 485 325

wieslaw.skowronski@krosno.lasy.gov.pl

Czarne 

Kajetan Duell

608 482 498

kajetan.duell@krosno.lasy.gov.pl

Jabłonki

Jacek Szul

795 421 650

jacek.szul@krosno.lasy.gov.pl

alnica 

Jan Duell

607 554 221

jan.duell@krosno.lasy.gov.pl

Rabe 

Tomasz Kruk

660 732 836

tomasz.kruk@krosno.lasy.gov.pl

Kołonice

Ryszard Wołosz

668 139 202

ryszard.wolosz@krosno.lasy.gov.pl

Roztoki 

Marcin Scelina

885 888 304

marcin.scelina@krosno.lasy.gov.pl

Żernica 

Marek Sawiński

795 418 515

marek.sawinski@krosno.lasy.gov.pl

Bukowiec 

Roman Pasionek

795 419 179

roman.pasionek@krosno.lasy.gov.pl

Górzanka

Wojciech Wronowski

660 732 845

wojtek.wronowski@krosno.lasy.gov.pl

Wola Górzańska 

Wanda Wojtanowska

660 730 784

wanda.wojtanowska@krosno.lasy.gov.pl

Polanki 

Kazimierz Nóżka

660 732 823

kazimierz.nozka@krosno.lasy.gov.pl

Rajskie

Justyna Pączek

728 886 807

justyna.paczek@krosno.lasy.gov.pl

Zawóz

Malwina Kuźmicz

660 732 834

malwina.kuzmicz@krosno.lasy.gov.pl

Szkółki 

Józef Wronowski

608 316 106

jozef.wronowski@krosno.lasy.gov.pl

 

 

Wprowadzone zasady mają na celu maksymalne ograniczenie kontaktu pomiędzy kupującymi drewno i pracownikami nadleśnictwa w celu wyeliminowania zagrożenia epidemiologicznego.  Powyższe zasady będą obowiązywały do odwołania.