Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki Ekologiczne

 

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwa Baligród utworzono jeden użytek ekologiczny (gmina Cisna, leśnictwo Polanki, wydzielenie leśne 159 g) o powierzchni 1,53 ha.

Użytek obejmuje wąski pas zarośli nadrzecznych, ciągnący się pomiędzy potokiem Solinka, a drogą powiatową Dołżyca-Terka, na odcinku około 800 m.

W składzie gatunkowym znajdziemy olszę szarą i jesiona, a miejscami leszczynę, bez czarny kalinę i wierzby. Natomiast bogate jest runo, w którym można znaleźć lepiężnika różowego, wierzbówkę kiprzycę, miętę długolistną.

Użytek, zgodnie z zapisem zawartym w Uchwale nr XVII/201/2000 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31.08.2000 r., ma spełniać rolę osłony biologicznej.

Na jego terenie obowiązuje zakaz:

 - biwakowania

 - budowy nowych urządzeń turystycznych

 - wprowadzania sztucznych zadrzewień i zalesień

- wykonywania urządzeń melioracyjnych

 - pozyskiwania kopalin

 - usuwania drzew z wyjątkiem usychających

 

 

Opracowano na podstawie POP 2016-2025