Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu na terenia Nadleśnictwa Baligród

Nadleśnictwo Baligród położone jest na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 

 

 

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar ten powstał na mocy Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998 roku ( Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 17/98, poz. 223). 

Obszar obejmuje swym zasięgiem gminy: Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne oraz Miasta Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim, gminy: Brzozów, Dydnia i Nozdrzec w powiecie brzozowskim, gminy: Baligród, Lesko, Olszanica i Solina w powiecie leskim oraz gminy: Komańcza, Zagórz, Sanok w powiecie sanockim.

Całkowita powierzchnia wynosi 99 911 ha, przy czym w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar zajmuje powierzchnię 14 749,25 ha w tym grunty w zarządzie  - 6 831,9 ha.

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu cechuje się dużą lesistością oraz ukształtowaniem terenu w którym dominują łagodne wzniesienia oraz gęsta sieć rzek i potoków, tworzących nierzadko malownicze przełomy. Jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla turystyki i rekreacji, charakteryzujący się malowniczą mozaiką pól, łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.184

 

 

Źródło: Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Baligród  2016-2025