REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród  Zarządzeniami nr 14 i 15 z dnia 11 maja 2020 r. wprowadza do stosowania: Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Baligród.