Wydarzenia Wydarzenia

Nabór na stanowisko pracy - Pracownik ds. inwestycji i remontów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród

ogłasza nabór na stanowisko: pracownika ds. inwestycji i remontów.

Oferty należy składać z dopiskiem na kopercie " Nabór na stanowisko pracownika ds. inwestycji i remontów" w terminie do 02.11.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.