Obszary Natura 2000

Obszar nadleśnictwa charakteryzuje się wyjątkowo bogatą fauną puszczańską. W lasach można spotkać między innymi żubra, wilka, rysia, niedźwiedzia, nadobnicę alpejską.

Ochrona gatunkowa

Ochronę gatunkową określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) oraz rozporządzenia określające chronione gatunki roślin i grzybów oraz sposoby ich ochrony i zasady pozyskiwania (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów; Dz. U z 2014 r., poz. 1408; rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin; Dz. U z 2014 r., poz. 1409)